Angi et norsk VIN-nummer

API tilgjengelig

Klikk på "Utviklere" -knappen for å få dette på din egen nettside

Nedlastbare

Trenger du rådata? Vi har en database med over 10 millioner norske biler

Oppdatert

Oppdatert fra offisielle statens vegvesenkilder

API tilgjengelig

Ønsker du å få dette på din egen nettside, sjekk ut vår dataleverandør Registrerings Nummer API

Flere tilgjengelige data

Vi viser bare en forhåndsvisning av noen av tilgjengelige data, det er mye mer data tilgjengelig per kjøretøy, ved hjelp av API. Klikk på "Utviklere" -knappen for mer informasjon

Oppdateres regelmessig

Vår database oppdateres regelmessig, så det er ingen forsinkelse mellom kjøretøy som er på veien, og tilgjengelig via API.